Pràctiques en empreses
BEQUES-PRàCTIQUES FUNDACIó ONCE-CRUE UV 2020/2021

La Fundació ONCE-CRUE Universitats Espanyoles ofereix beques-pràctiques per als estudiants amb discapacitat de la Universitat de València a través de la convocatòria de Beques-Pràctiques Fundació ONCE-*CRUE Universitat de València, en el marc del Conveni de Col·laboració subscrit.

L’alumnat amb discapacitat té l’oportunitat de completar la seua formació en tot tipus d’empreses a través d’un període equivalent a tres mesos complets de pràctiques remunerades amb una borsa màxima de 1800 € per cada beca. El període de realització de les pràctiques és de l’1 de desembre al 30 de setembre de 2021.

RESOLUCIÓ DEFINITIVA:  

CONVOCATÒRIA:

CALENDARI:

Inscripció Beques FONCE (a través de la web de ADEIT + a través de la web de la FONCE).

IMPORTANT: totes dues inscripcions han d’estar realitzades perquè es tinga en compte la candidatura.

8 octubre 2020-2 novembre 2020
5 novembre del 2020

Resolució Provisional

8 octubre 2020-2 novembre 2020
5 novembre del 2020

Reclamacions

6-11 novembre de 2020

Resolució definitiva

13 novembre de 2020

Inici de les pràctiques

A partir de l’1 de desembre de 2020

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ: recorde que ha de realitzar els dos formularis que estan indicats en el document PDF de la convocatòria (formulari ADEIT+formulari FONCE).

FORA DE TERMINI.

Contacte ADEIT: maria.ridocci@fundacions.uv.es

Programa cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu d’Inclusió Social i Economia Social 2014-2020